Selecteer een pagina
English Deutsch

Privacy Policy

Privacyverklaring – Naaais World BV

Laatst gewijzigd op 1 juni 2020

De privacy van jouw gegevens is belangrijk voor ons en wij willen dan ook open en transparant zijn over wat wij met jouw persoonsgegevens doen. Hieronder vind je ons beleid waarin we zo duidelijk mogelijk hebben uitgelegd hoe jouw gegevens verwerkt en beschermd worden en wat je rechten zijn. In dit beleid hebben we over verwerking van persoonsgegevens voor zowel bezoekers als klanten.

Wie beheert jouw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf Naaais World BV gevestigd aan de Wagenweg 44a, 2012 NE te Haarlem is de beheerder van de gegevens die jij aan ons verstrekt en is daarbij verantwoordelijk voor jouw gegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Naaais World BV bepaalt welke van deze persoonsgegevens verwerkt worden, waarom en voor hoelang. Dit zal nooit zonder reden plaatsvinden, en we zullen je persoonsgegevens nooit aan derden doorverkopen.

Doorgifte aan derden

Alleen de partijen die door Naaais World BV geautoriseerd zijn om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Naaais World BV kan voor de in deze privacy statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker inschakelen. Naaais World BV sluit met elke verwerker een overeenkomst die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborg biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Voor het overige zal Naaais World BV jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Naaais World BV in jouw belang is.

Wat houden persoonsgegevens in en voor welke doeleinden worden ze gebruikt?

Hiermee wordt alle info aangeduid die te herleiden is naar een individu (dit kan direct of indirect), de naam van de persoon hoeft hierbij niet bekend te zijn. Zo woont Persoon X op een bepaald adres, plaatst bestellingen onder klantnummer ABC en woont in Haarlem. Hierbij is niet per se duidelijk wie persoon X is. Andere informatie die verzameld zou kunnen worden zijn e-mailadres, telefoonnummer en cookie ID’s. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:

 • Bezoek aan onze website;
 • Gebruik van onze website;
 • Het aanmaken en beheren van accounts;
 • Verwerking van bestellingen;
 • Verwerking van vragen en klachten;
 • Optimaliseren van onze marketing uitingen;
 • Het optimaal functioneren van de webshop;
 • Het verbeteren van deze website;
 • Verwerking van persoonsgegevens door derden.

Om jouw ervaring bij Naaais World BV onvergetelijk te maken hebben wij hulp nodigen van partners die een deel van de diensten uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezorgen van je pakketje bij jou thuis. Zolang deze partners jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Naaais World BV, gebeurt dit in de rol van verwerker. Om de afspraken die wij met jou hebben met betrekking tot beveiliging, geheimhouding en jouw rechten te waarborgen, zijn deze opgenomen in verwerkingsovereenkomsten die we hebben afgesloten met deze derden/partners.

Wat zijn jouw rechten?

Hieronder zullen we proberen zo helder en beknopt mogelijk uit te leggen waar je precies recht op hebt als klant.

Recht op toegang

Je hebt op ieder moment het recht om op te vragen welke informatie wij van jou bewaren. Mocht je toegang willen hebben tot deze gegevens dan kun je een mail sturen naar admin@naaais.com.

Recht op portabiliteit

Je hebt het recht om de gegevens die we van jou hebben op te vragen en te ontvangen. Wij zullen dit samenvoegen en naar jou versturen.

Recht op correctie

Als wij gegevens van jou hebben die niet kloppen of onvolledig zijn, heb je het recht om dit te laten corrigeren.

Recht op verwijdering

Als Naaais World BV persoonsgegevens van jou verwerkt heb je het recht om deze persoonsgegevens te laten verwijderen, met uitzondering van onderstaande situaties:

 • Je hebt nog een bestelling open staan die nog niet is afgerond of al is verzonden;
 • Je hebt momenteel iets lopen bij onze klantenservice;
 • Je hebt nog een betalingsverplichting bij Naaais World BV;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar misbruik gemaakt van onze diensten of je wordt ervan verdacht dit te hebben gedaan;
 • Als je een aankoop hebt gedaan bij ons bewaren je we persoonsgegevens vanwege de te verwerken transactie in onze boekhouding.

Recht op bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je bijvoorbeeld niet dat we deze verwerken voor direct marketing, dan kun je dit aangeven.

Recht op restrictie

Je hebt als klant het recht om Naaais World BV te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, maar dat kan alleen in bepaalde omstandigheden. We hebben ze hieronder beschreven.

 • Als jouw bezwaar tegen een verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dan zal Naaais World BV iedere verdere verwerking van persoonsgegevens beperken, mits is geverifieerd dat het belang gerechtvaardigd is.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens heeft onrechtmatig plaatsgevonden en jij wil dat de verwerking van je gegevens wordt beperkt.

Klachtenrecht

Je hebt als klant het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op intrekken van toestemming

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens mag je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Het beschermen van jouw gegevens nemen we heel serieus. Heb je vragen? Dan kun je ons mailen op info@naaais.com.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging van jouw gegevens

Naaais World BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: 1) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, en 2) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord 3) monitoren van pogingen tot inbraak. Als er daadwerkelijk inbraak plaatsvindt zullen wij de nodige maatregelen nemen. Mochten er gevoeligheden zijn dan zullen wij die repareren 4) Wij zorgen ervoor dat de systemen die wij gebruiken beschermd worden tegen malware, virussen en hacking 5) De verscheidene technologie en software die wij gebruiken is up-to-date 6) Gegevens transport van het ene naar het andere systeem zal veilig en gecontroleerd plaatsvinden 7) De partners waar we mee werken zijn verplicht om beveiligingsmaatregelen te nemen om de geheimhouding van jouw gegevens te waarborgen. Ondanks dat Naaais World BV alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Updates van onze privacyverklaring

Om onze privacyverklaring up to date te houden moet deze zo nu en dan worden bijgewerkt. De nieuwste versie van deze verklaring zal altijd te vinden zijn op onze website. We zijn niet verplicht om updates in deze verklaring te communiceren dus we adviseren je om deze zo nu en dan opnieuw te bekijken, voor het gemak zullen we erbij vermelden wanneer deze voor het laatst vernieuwd is.

Naaais World BV, 1 juni 2020

0
Winkelwagen